Kraljica športa

Malo razmišljanja o frazi, da je atletika kraljica športa, nekaj argumentov za in praktične posledice za udeležence atletskih dejavnosti.

Kaj nam lahko povedo atletski dosežki, ki jih nekateri doživljajo kot suhoparne ? 

Atletski dosežki so priča razvoja, gledano individualno, pa tudi širše. So eksaktno merilo, orodje, snov, ki prebrani na časovni premici, morda grafu, s spretno interpretacijo, pomagajo ustvariti zgodbe, romane. Interpretacija pa sloni tudi na domišljiji. In prav domišljija je tisto, kar presega videno, s čuti zaznavno. Domišljija kot pot do vrhunskega atletskega dosežka. Poizkusiti storiti nekaj, kar še ni bilo storjeno, slediti izzivu, cilju in vse to uresničiti. 
Domišljijo lahko razumemo kot preseganje togih okvirov razmišljanja, razumevanja in vsako sledenje cilja po izboljšanju rekordnega dosežka, četudi le na osebni ravni, je prav to – preseganje mej, okvirov že doseženega..

Prav to hotenje, na trenutke brezkompromisno, daje življenju dodaten smisel. Predstavlja sicer le neskončno majcen premik v kontekstu velikosti (neskončnosti ?) vesolja, vendar velikanski premik na višjo raven v smislu razumevanja naše realnosti, ki je vse prej kot statična. dinamična je.

Tega se zavedamo vsi, ki delamo v atletiki, kjer neposredno ni pretiranega denarja, saj so zaslužki tekmovalcev in strokovnih delavcev majhni. Da je za preseganje doseženega potrebno vrhunsko znanje in popolna predanost izvedbi pa očitno vedo ljudje v športih, kjer se obračajo veliki denarji in v teh športih je znanje iz atletike cenjeno kot tudi atletski strokovnjaki. Rek, da je denar sveta vladar in eksaktno merilo, vrednost atletike v vsej njeni biti, najlepše potrjuje. V pozornosti in spoštovanju udeležencev atletskega dogajanja pa je nematerializirana vrednost atletike in njenega prispevka k napredku športnega treniranja in rezultatov.

Živeti s športom pomeni biti svoboden kot ptica. Zares iskrena hvala, ker letite z nami.