ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Naslov:                         Stara cesta 42, 1370 Logatec

Matična številka:         4054121

Davčna številka:          36728713

IBAN:                            SI56 6100 0001 6249 884

BIC:                              HDELSI22

Predsednik:                 Rudi Lipovec

Izvršni odbor:              Lukančič Boštjan, Monika Rudolf, Nives Sedej, Anita Petrovčič, Miro Petrovec

Predsednik IO:            Miro Petrovec

Pooblaščena oseba:  Miro Petrovec

Častno razsodišče:    Medved Barbara, Rebernik Oštir Janja

Nadzorni odbor:         Petrovčič Potočnik Karmen, Križaj Tina, Rojko Gregor

Programski svet:        Branko Dekleva,  Medved Boštjan, Rep Tomaž

Kontakt:

E-mail:                         sdtekjelek@gmail.com

GSM:                           041 419 569      

Facebook:                 https://www.facebook.com/sdtekjelek

Živeti s športom pomeni biti svoboden kot ptica. Zares iskrena hvala, ker letite z nami.